Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Klub čitalaca

Pored fonda domaće i svjetske književnosti i obavezne literature, Narodna biblioteka ima i čitaonice sa bogatim fondom stručne literature iz svih oblasti, te referente zbirke.

Stručna literatura raspoređena je prema UDK-a sistemu (Univerzalna decimalna klasifikacija). Korisnici, uz člansku kartu, imaju pravo na korištenje čitaonica Biblioteke koje su opskrebljene računarima.