Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mostarsko ljeto

Mostarsko ljeto je međunarodna kulturna manifestacija koja okuplja domaće i strane umjetnike. Ovu manifestaciju organizuje pet institucija koje djeluju na području grada Mostara. Riječ je o sljedećim institucijama, odnosno organizatorima: Centar za kulturu Mostar, Narodna biblioteka, Narodno pozorište Mostar, Muzej Hercegovine i Pozorište lutaka Mostar. Narodna biblioteka je u sklopu Mostarskog ljeta ugostila značajne i eminentne umjetnike, književnike, historičare, poput Galiba Šljive, Abdulaha Sidrana, Dževada Karahasana. Ovu tradiciju Narodna biblioteka planira nastaviti njegovati zajedno sa ostalim organizatorima.

Više o ovoj manifestaciji možete pronaći na https://www.mostarskoljeto.ba/ 

Leave a Reply