Skip to content Skip to footer

Odjeljenje biblioteka za slijepa i slabovidna lica jedinstveno je ove vrste u BiH. Slijepim i slabovidnim osobama svih uzrasta obezbjeđuje i pozajmljuje bibliotečku građu neophodnu u svakodnevnom životu, stručnom usavršavanju, profesionalnom radu i društvenom angažmanu.

Raspolaže knjižnim fondom od _____ bibliotečkih jedinica u tehnikama za slijepe na Brajevom pismu, audio i digitalnoj tehnici, svih književnih žanrova.

Leave a Reply