Skip to content Skip to footer

Odjeljenje za slijepa i slobovidna lica

Odjeljenje Biblioteke za slijepa i slabovidna lica jedinstveno je ove vrste u BiH. Slijepim i slabovidnim osobama svih uzrasta obezbjeđuje  bibliotečku građu neophodnu u svakodnevnom životu, stručnom usavršavanju, profesionalnom radu i društvenom angažmanu.

Narodna bibilioteka Mostar posjeduje istureno odjeljenje Biblioteke za slijepa i slabovidna lica te raspolaže  literaturom na Brajevom pismu, audio i digitalnoj tehnici, svih književnih žanrova. Slijepi i slabovidni korisnici, u odnosu na ostale građane više i prisnije su vezani za knjigu. Stoga 85% korisnika nakon učlanjenja koristi fondove neprestano i intenzivno. Bibliotečki katalozi i popisi omogućavaju optimalno korišćenje fonda monografskih publikacija u tehnikama za slijepe ali još uvijek većina korisnika oslanja se na preporuku i odabir literature od strane stručnih radnika Biblioteke, koji dobro poznaju njihove interesne motive i potrebe. Sva slijepa i slabovidna lica mogu besplatno korisiti knjižni fond iz odjeljenja Biblioteke za slijepa i slabovidna lica.

Leave a Reply