Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Historijat Narodne biblioteke Mostar

Kao integralni dio kulture bibliotekarstvo ima dugu tradiciju u Mostaru. Kada govorimo o počecima organizovanog rada na prikupljanju i čuvanju knjiga ono počinje već sa prvim decenijama razvoja Mostara. Već 1570. godine Mostar ima prvu javnu biblioteku. Bila je to i za ono vrijeme, skromna biblioteka, ali je činjenica da je postojala, da je bila javnog tipa i da je služila svima onima koji su bili pismeni.

Fond prve javne biblioteke sačinjavalo je 7 ukoričenih Mushafa, 30 u kožu ukoričenih kur’anskih džuzova, nekoliko tefsira (komentari Kur’ana) i Rječnik.

Biblioteka se brzo bogatila, te je poslije nekoliko godina Karađozbeg dao da se sagradi kutubhana – biblioteka uz medresu. Tako je izrađena prva prostorija namijenjena samo za biblioteku. Biblioteka je radila do 1934. godine kada je zatvorena za javnost, a 1950. godine preostali fond se prenosi u Sarajevo, gdje se i danas nalazi. 1945. godine počinje sa radom Narodna biblioteka Mostar, kao logičan nastavak bogate tradicije bibliotekarstva. Narodna biblioteka je bila jedna od najvećih i najopremljenijih biblioteka u Hercegovini. ‘’Knjižni fond je brojao 218.000 knjiga i 14.000 svezaka periodike. Fond je bio veoma bogat i raznorodan, od enciklopedijskih izdanja do slikovnica. Ratnim dešavanjima (1992-1995) na ovim prostorima zgrada, kompletan knjižni fond i inventar totalno su uništeni. Nažalost, rat nije poštedio ni knjigu, u njih se pucalo a biblioteke su postale vojni objekti. Tokom agresije 1992. godine procjenjuje se da je 20-25% knjižnog fonda uništeno, a tokom 1993. godine uništeno je i ono malo preostalog knjižnog fonda.

Dva odjeljenja Narodne biblioteke (dječije i omladinsko) kao i mnoge škole, muzeji potpuno su uništeni. Ostale su ruševine a knjige, časopisi, dragocjene zbirke, sve što je decenijama skupljano, svjedočanstvo bogatog kulturnog naslijeđa je uništeno. Uprkos svim nedaćama Narodna biblioteka je krenula ispočetka, jer potreba za knjigom je bila ogromna. 1995. godine prišlo se ponovnom organizovanju Biblioteke pod rukovodstvom Sadete Marić-Ćišić. Osoblje su sačinjavale: Ćamila Džiho, Amela Demirović te pomoćna radnica Fata Tabaković. Prostorije Biblioteke su se nalazile u bivšem kinu ‘’Zvijezda”.

Pošto Biblioteka ima veoma skroman knjižni fond, pokrenuta je, u saradnji sa Radio Mostarom, akcija prikupljanja knjiga tako da je odziv građana Mostara bio veliki, pa je prikupljeno oko 2000 knjiga. Sve knjige su stručno obrađene, zavedene u inventar i stavljene na raspolaganje čitaocima uz klasificiranje u katalogu prema međunarodnim standardima. 02.03.1995. godine Biblioteka je zvanično otvorena u prostorijama tadašnjeg kina “Zvijezda” . S obzirom na veliki broj prikupljenih knjiga prostor u bivšem holu kina “Zvijezda’’ postaje izuzetno neuslovan te se pojavljuje potreba za adaptacijom uništene zgrade Dječijeg odjeljenja na adresi Maršala Tita 55, gdje je i prije agresije na naš grad bilo Dječije odjeljenje Narodne biblioteke. U izvještaju broj 01-21/97 datuma 25.02.1997. godine navedeno je da je Biblioteka u 1996. godini u potpunosti ostvarila svoj plan rada. Prema izvještaju, izvršeno je preseljenje iz privremenih i neuslovnih prostorija, koje su se nalazile u vlasništvu kina „Zvijezda“ u novoadaptirani prostor, vlasništvo Narodne biblioteke u ul. Maršala Tita bb. Zgradu, kao i kompletan namještaj finansirala je Evropska unija, administracija u Mostaru. Izvođač radova na sanaciji zgrade bilo je privatno preduzeće „Duraković“ iz Mostara.

Zvanično otvaranje Narodne biblioteke bilo je 22.01.1996. godine. Biblioteku su otvorili tadašnji EU administrator u Mostaru Hans Koschnick i sekretar Sekretarijata društvenih djelatnosti Mostara Nijaz Slipičević. Prostor biblioteke koja u svom nazivu nosi ime Dječija biblioteka ima i funkciju savremene gradske biblioteke. Ono što je bila kočnica u rješenju problema proširenja Narodne biblioteke Mostar je nedostatak prostora, čime nismo uspjeli zadovoljiti potrebe institucije i njenih korisnika. Upravni odbor je raspravljao o problemu i tražila su se adekvatna rješenja za adaptaciju zgrade Narodne biblioteke na Luci. 21.06.2006. godine svečano je otvorena obnovljena zgrada Narodne biblioteke Mostar u mostarskom naselju Luka.

Zapravo, nije samo obnovljena već je dobila nove sadržaje i postala ponovo “hram knjige”. Narodna biblioteka Mostar nastavila je, intenzivno tokom godina, nizati uspjehe i postati jedna od najopremljenijih biblioteka Bosne i Hercegovine.

Leave a Reply