Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Posjeta Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić i Specijalnoj biblioteci Behram-beg

U okviru redovnih radnih posjeta i opće međubibliotečke saradnje, direktor Narodne biblioteke Mostar Omer Mičijević je posjetio JU Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić, te JU Specijalna biblioteka Behram-beg u Tuzli.