Skip to content Skip to footer

Zdravko Grebo bio je bosanskohercegovački pravnik i dugogodišnji profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Rođen je 1947. u Mostaru.

Osnivač je Fondacije “Otvoreno društvo Bosna i Hercegovina”, a bio je i direktor Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije sarajevskog univerziteta, te šef Katedre za državno i međunarodno javno pravo na istom univerzitetu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1970, a potom pohađao postdiplomski studij na Katedri za teoriju prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje je 1976. i doktorirao. Od 1972. predavao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a profesor je postao u januaru 1991.

Osnivač je i Helsinškog parlamenta građana za Bosnu i Hercegovinu te autor četiri knjige i više od 150 članaka. Godine 1993. dobio je nagradu od Kluba rektora Evrope “za mir i borbu protiv rasizma i ksenofobije”, a sljedeće godine i medalju “Četiri slobode” u području “Sloboda od straha”, koju dodjeljuje Rooseveltov institut za američke studije.

Narodnoj biblioteci u zadužbinu je ostavio knjige koje će služiti građanima Mostara.

Leave a Reply