Skip to content Skip to footer

Zavičajna zbirka

Izgradnja zavičajne zbirke predstavlja jednu od glavnih zadaća Biblioteke.

Sam sadržaj Zavičajne zbirke obuhvata historiju, umjetničko stvaralaštvo, gospodarsku, političku strukturu, prirodu, tradiciju, običaje, znamenite osobe i druge oblike života određene lokalne zajednice.

Zavičajna zbirka Narodne biblioteke predstavlja posebnu zbirku jer skuplja, obrađuje, smješta, čuva i daje na korištenje građu o Mostaru i Hercegovini. Sastavni dio Narodne biblioteke je zavičajna zbirka koja ima posebnu ulogu i mjesto u okviru književnog fonda jer se u zbirci čuva prikupljena sređena štampana građa koja se u svojim sadržajima odnosi na Mostar i okolinu. Ona je kulturno bogatsvo za zajednicu.

Zavičajna građa se prikupljala godinama, te je zbirka rasla i vremenom se nadopunjavala novim izdanjima i publikacijama. Zbirka sadrži i dio građe koji nije stručno obrađen, a to su uglavnom plakati, leci, katalozi, turističke brošure, razglednice, fotografije, slikovnice i slično.

Leave a Reply