Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Narodna biblioteka Mostar svojim korisnicima nudi besplatan Wireless (bežični internet) koji omogućava nesmetan pristup najraznovrsnijim informacijama, razgledanje elektronske pošte i drugo. U čitaonici Biblioteke članovi imaju na raspolaganju računara sa internet konekcijom.

Dječija čitaonica Biblioteke raspolaže sa 3 računara sa internet konekcijom.

Leave a Reply