Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Upravni odbor

Organ upravljanja Narodnom biblilotekom je Upravni odbor kojeg čini pet članova. Upravni odbor donosi Pravila, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan, donosi opće akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i sve druge akte. Članovi Upravog odbora odgovorni su za obavljanje upravljačkih funkcija u Ustanovi.

Članovi Upravnog odbora od 1995. do danas:

 • Šator Muhamed
 • Demirović-Nurkić Amela
 • Kebo Alija
 • Omanović Maida
 • Marić Sadeta
 • Ćišić Hamo
 • Pajević Mustafa
 • Džafić Mustafa
 • Špago Adevija
 • Martinović Maja
 • Omerika Nusret
 • Nezirović Elvedin
 • Dobroslavić Irena
 • Škoro Slađana
 • Kajtaz Aida
 • Džeko Amira
 • Lovrić Žermenka
 • Alić Faiza